لگوی سایت کیمیای رهایی (ترک اعتیاد)
کلینیک کیمیای رهایی مرکز معتبر و مجاز برای درمان سوء مصرف مواد
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Untitled 3
دکتر منصور سیفی از اعضای تیم کیمیای رهایی

دکتر منصور سیفی

پزشک عمومی

متخصص در درمان اعتیاد، طب سوزنی، طب سنتی، هیپنوتراپیست

  موسس و مسئول فنی کلینیک درمانی کیمیای رهایی

دکتر آلاله ادیب کیا از اعضای تیم کیمیای رهایی

دکتر آلاله ادیب کیا

دکترا تخصصی روانشناسی

   دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

   درمانگر اعتیاد ، روانکاو، روان تحلیل گر

دکتر مژگان جهانی از اعضای تیم کیمیای رهایی

دکتر مژگان جهانی

دکترا تخصصی روانشناسی بالینی

    دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

    درمانگر اعتیاد ،ترک سیگار، درمانگر شناختی رفتاری،  طرحواره            درمانی و هیپنوتراپیست

خانم پارمیس گرانی از اعضای تیم کیمیای رهایی

خانم پارمیس گرانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

   دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

   درمانگر اعتیاد، درمان ماتریکس

خانم سعیده کرم زاده از اعضای تیم کیمیای رهایی

خانم سعیده کرم زاده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

   دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

   درمانگر اعتیاد، درمانگر شناختی رفتاری،

عایشه شهنوازی از اعضای تیم کیمیای رهایی

عایشه شهنوازی

کارشناسی ارشد روانشناس بالینی

   دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

   درمانگر اعتیاد،نوروتراپیست،طرحواره درمانگر اختلالات جنسی

مرضیه آقا محمدی از اعضای تیم کیمیای رهایی

مرضیه آقا محمدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

   دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

   درمانگر اعتیاد ، درمانگر شناختی رفتاری و اکت

فائزه سادات میرشفیعی از اعضای تیم کیمیای رهایی

فائزه سادات میرشفیعی

کارشناسی روانشناسی عمومی و MBA

   درمانگر حمایتی اعتیاد

دکتر منصور سیفی از اعضای تیم کیمیای رهایی

دکتر منصور سیفی

پزشک عمومی

متخصص در درمان اعتیاد، طب سوزنی، طب سنتی، هیپنوتراپیست

موسس و مسئول فنی کلینیک درمانی کیمیای رهایی

دکتر آلاله ادیب کیا از اعضای تیم کیمیای رهایی

دکتر آلاله ادیب کیا

دکترا تخصصی روانشناسی

دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

درمانگر اعتیاد ، روانکاو، روان تحلیل گر

دکتر مژگان جهانی از اعضای تیم کیمیای رهایی

دکتر مژگان جهانی

دکترا تخصصی روانشناسی بالینی

   دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

 درمانگر اعتیاد ،ترک سیگار، درمانگر شناختی رفتاری،  طرحواره درمانی و هیپنوتراپیست

خانم پارمیس گرانی از اعضای تیم کیمیای رهایی

خانم پارمیس گرانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

درمانگر اعتیاد، درمان ماتریکس

خانم سعیده کرم زاده از اعضای تیم کیمیای رهایی

خانم سعیده کرم زاده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

درمانگر اعتیاد، درمانگر شناختی رفتاری،

عایشه شهنوازی از اعضای تیم کیمیای رهایی

عایشه شهنوازی

کارشناسی ارشد روانشناس بالینی

دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

درمانگر اعتیاد،نوروتراپیست،طرحواره درمانگر اختلالات جنسی

مرضیه آقا محمدی از اعضای تیم کیمیای رهایی

مرضیه آقا محمدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

   دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی ایران

   درمانگر اعتیاد ، درمانگر شناختی رفتاری و اکت

فائزه سادات میرشفیعی از اعضای تیم کیمیای رهایی

فائزه سادات میرشفیعی

کارشناسی روانشناسی عمومی و MBA

   درمانگر حمایتی اعتیاد

مطالبی که باید بخوانید!