پزشکان و درمانگران

منصور سیفی

دکتر منصور سیفی

پزشک و هیپنوتراپیست | درمانگر اعتیاد | طب سنتی | طب سوزنی
مژگان جهانی

مژگان جهانی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی | طرحواره درمانگر و هیپنوتراپیست
آلاله ادیب کیا

دکتر آلاله ادیب کیا

دکترای تخصصی روانشناسی| روانکاو
عایشه شهنوازی

عایشه شهنوازی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی |درمانگر ISTDP
اکرم قشقایی

اکرم قشقایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی |روانکاو
grani

پارمیس گرانی

کارشناس ارشد روانشناس عمومی
فائزه میر شفیعی

فائزه میرشفیعی

کارشناس روانشناس عمومی